Select Page

Toiduohutuse konverents „Toiduohutus täna ja homme“

Moderaator: Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10.30 – 11.00     Registreerimine

11.00 – 11.05     Sissejuhatus

I sessioon: Toiduohutus ja seadusandlus

11.05 – 11.45     Euroopa toiduohutuspoliitika tarbija tervise kaitsel. Toidu- ja joogitööstuste väljakutsed

Beate Kettlitz, Food Drink Europe toidupoliitika ning teadus- ja arendustöö osakonna direktor

11.45 – 12.15     Mis meid ees ootab? Toiduohutuse prioriteetsed valdkonnad tulevikus

Martin Minjajev, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja

12.15 – 12.45     Toiduohutuse järelevalve Eestis. Olevik ja arengusuunad

Indrek Halliste, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor

12.45 – 13.10     Arengud lisaainete, lõhna- ja maitseainete ning toiduensüümide regulatsioonis

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist

13.10 – 13.15     I sessiooni kokkuvõte

13.15 – 14.15     Lõuna

II sessioon: Toiduohutus ja tarbija

14.15 – 14.45     Akrüülamiid toidus ja selle vähendamise võimalused

Mari Reinik, Terviseameti Tartu labori juhataja

14.45 – 15.10     Toidulisandid – kasulikud, kasutud või ohtlikud?

Tõnu Püssa, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli toksikoloogia professor/vanemteadur

15.10 – 15.30     Taimekaitsevahendite kasutamine ja nende jäägid põllumajandustoodangus

Kaisa Vahtmäe, Põllumajandusameti kontrollibüroo peaspetsialist

15.30 – 15.50     Toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkide seire tulemused 2007-2016

Kadi Padur, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

15.50 – 16.15     Toiduohutuse garanteerimine ettevõttes. Praktiline näide

Reliia Käro, Valio Eesti Laeva Meierei tootmisjuht

16.15 – 16.45     Kuidas kommunikeerida toidu ohutust?

Merlis Nõgene, Callisto Group OÜ partner

16.45 – 17.00     Konverentsipäeva kokkuvõte

Korraldajatel on õigus teha kavas muudatusi.