Select Page

Toiduohutuse konverents „Toiduohutus täna ja homme“

Beate Kettlitz

Food Drink Europe toidupoliitika ning teadus- ja arendustöö osakonna direktor

Beate Kettlitz on Euroopa toidu- ja joogitööstusi esindava katusorganisatsiooni FoodDrinkEurope toidupoliitika ning teadus- ja arendustöö osakonna direktor. Olles toidukeemia alase taustaga tegutseb ta toidukäitlemise ahela tehniliste regulatsioonide eksperdina. Muuhulgas juhib ka Euroopa tehnoloogia platvormi „Food for Life“ sekretariaati. Beate Kettlitz on olnud Euroopa Tarbijaorganisatsiooni BEUC toidupoliitika nõunik, Potsdami Regionaalse Hügieeniinstituudi osakonnajuhataja, töötanud toiduainetööstuses ning Saksamaa kohalikes ja regionaalsetes ametiasutustes.

Martin Minjajev

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja

Martin Minjajev on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli toiduainete tehnoloogina. Pärast samas magistrikraadi omandamist 1997. aastal asus ta avalikku teenistusse töötades Põllumajandusministeeriumis büroojuhtajana kuni 2005. aastani. Seejärel töötas Martin Minjajev 6 aastat toiduohutuse valdkonna audiitorina Euroopa Komisjoni DG SANTE üksuses Iirimaal, kus juhtis toiduohutuse järelevalvesüsteemide auditeid nii EL riikides kui ka EL välistes riikides (Hiina, Brasiilia, Argentiina, India jne). Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhatajana töötab ta alates 2012. aastast.

Indrek Halliste

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor

Indrek Halliste on hariduselt jurist ja töötab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorina alates 2016. aasta märtsist, avalikus teenistuses aga juba üle neljateistkümne aasta. Enne Veterinaar- ja Toiduameti meeskonnaga liitumist juhtis Indrek Halliste neli aastat Põllumajandusametit. Veterinaar- ja Toiduameti köögipoolt tunneb ta samuti hästi juba varasemast ajast, kuivõrd aastatel 2002 – 2010 oli ta siin ametis juristina. Indrek Halliste eesmärgiks Veterinaar- ja Toiduameti juhina on muuta asutus pelgalt kontrollijast nõustajaks ja teenusepakkujaks, s.t ettevõtjate jaoks heaks koostööpartneriks.

Annika Leis

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist

Annika Leis on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli bio- ja toiduainete tehnoloogia erialal, 2005. aastal omandas samas magistrikraadi. Alates 2003. aastast töötab ta Maaeluministeeriumis, kus 2015. aasta lõpuni tegeles loomse toidu hügieeninõuete alase seadusandlusega. Alates 2016. aastast tegeleb Annika Leis toidu üldnõuete büroos toidu lisaainete ning lõhna- ja maitseainete alase seadusandlusega. Ta osaleb vastavate valdkondade riiklike ekspertide töörühmas Euroopa Komisjoni juures ning Codex Alimentariuse lisaainete komitee töös.

Mari Reinik

Terviseameti Tartu labori juhataja

Mari Reinik on lõpetanud Tartu Ülikooli keemiateaduskonna, kus 2007. aastal omandas ka doktorikraadi. Ta töötab Terviseameti Tartu labori juhatajana alates 2001. aastast. Tööalast karjääri alustas Tartu Ülikoolis, enne Terviseameti Tartu labori juhtajaks saamist töötas ta samas laboris erinevatel ametikohtadel. Nii igapäevatöös kui ka teadustöö raames on Mari Reinik tegelenud mitmete toiduohutuse teemadega. Tema uurimisvaldkondadeks on eelkõige keemiliste saasteainete (sh akrüülamiidi, PAH, nitroosamiinide, nitraatide), taimekaitsevahendite jääkide ja lisaainete uuringud, seire ja saadavuse hindamine.

Tõnu Püssa

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli toksikoloogia professor/vanemteadur

Tõnu Püssa lõpetas Tartu Ülikooli keemikuna 1969. aastal, samas omandas doktori- (keemiakandidaadi) kraadi 1973. aastal. Kuni aastani 1996 töötas TÜ keemiaosakonnas vanemteaduri ja õppejõuna dotsendini välja. Alates 1996. aastast on töötanud Eesti Maaülikoolis, algul keskkonnakaitse instituudi keskkonnakeemia- ja ökoloogia labori juhatajana ning seejärel veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonnas mitmetel ametikohtadel. Teadustöö põhiteemaks on viimastel aastatel olnud liha- ja piimatoodete oksüdatsiooni pidurdamine taimsete lisandite abil. Õpetab keskkonna- ja toidutoksikoloogiat ning keemilist toiduohutust. 2010. aasta EV teaduse aastapreemia laureaat põllumajandusteaduste alal.

Kaisa Vahtmäe

Põllumajandusameti kontrollibüroo peaspetsialist

Kaisa Vahtmäe lõpetas 2015. aastal Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse erialal (magister). Pärast ülikooli lõpetamist oli mõnda aega ametis tehnoloogina ning alates 2017. aasta aprillist töötab Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna kontrollibüroos. Põllumajandusametis on Kaisa Vahtmäe töövaldkonnaks taimekaitsevahendite turustamise ja taimekaitsepritside järelevalve ning nõuetele vastavuse kontrollid.

Kadi Padur

Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

Kadi Padur lõpetas 2014. aastal Tallinna Ülikooli matemaatika- ja loodusteaduste instituudis keskkonnakorralduse magistriõppe ning jätkab õpinguid ökoloogia eriala doktoriõppes. Alates 2014. aastast töötab ta Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonnas. Tema ülesannete hulka kuulub toidu saasteainete ja taimekaitsevahendite jääkide seire korraldamine ja andmete edastamine Euroopa Toiduohutusametile, mille valdkondlikes töögruppides ta osaleb. Lisaks tegutseb Kadi Padur Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudis külalislektorina.

Reliia Käro

Valio Eesti Laeva Meierei tootmisjuht

Reliia Käro on Valio Eesti AS Laeva Meiereis töötanud juba ühtekokku 15 aastat. Nende aastate jooksul on ta saanud end proovile panna väga erinevates ametites – ostuassistendina, personalispetsialistina, töökeskkonna spetsialistina, kvaliteedijuhi ja viimastel aastatel tootmisjuhina. Kvaliteedijuhina oli Reliia Käro ülesandeks täiendada ja ellu viia Valio kontserni kvaliteedipoliitikat ning tagada kõrgete kvaliteedinõuete täitmine Laeva Meiereis tervikuna. Tootmisjuhi rollis saab Reliia kõiki oma varasemaid teadmisi praktiliselt rakendada toomise igapäevase töö korraldamisel.

Merlis Nõgene

Callisto Group OÜ partner

Reaalklassist informaatikat õppima läinud ja siis eriala vahetanud Merlis Nõgene töötas üle 10 aasta ajakirjanduses, alustades Kuku raadiost, kus tänaseni on eetris tema loodud teadussaade Kukkuv Õun. Peale erinevad töid ETVs ja Eesti Päevalehes vahetas ta veelkord eriala ning on üle 10 aasta töötanud kommunikatsioonijuhina Webmedias, Eesti Energias ning praegu Callisto kommunikatsioonibüroos. 2015. aasta sügisel vallandunud MMS-i skandaali puhkedes korraldas Merlis Nõgene operatiivselt sotsiaalmeedias sadade tuhandete inimesteni jõudnud hoiatuskampaania.