Select Page

Toiduohutuse konverents „Toiduohutus täna ja homme“

Korraldaja

Toetajad

Kuidas tagada, et meie kahvli otsa jõuaks ohutu toit?

Ahelas „põllult lauale“ ehk inglise keeles „from farm to fork“ teevad selleks koostööd kõik lülid – taime- ja loomakasvatajad, toidu töötlejad, müüjad ja tarbijad. Igaühel oma ülesanded ja mured.

Selleaastane toiduohutuse konverents vaatlebki toiduohutuse erinevaid aspekte ja on ajendatud aasta jooksul kõneks olnud toiduohutuse teemadest.

Esimeses sessioonis keskendume toiduohutuspoliitikale, õigusaktidele, järelevalvele. Millised on tööstuse võimalused ja väljakutsed, kuidas muutub järelevalve, millised on tuleviku prioriteetsed toiduohutuse teemad? Milleks peaks toidukäitleja valmis olema?

Teises sessioonis keskendume toidu keemilisele ohutusele – räägime akrüülamiidist, taimekaitsevahendite kasutamisest ja jääkidest ning lisaainetest. Vaatame toiduohutuse teemale toidutööstuse ning kommunikatsiooni valdkonna praktiku pilguga.

Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema!

 

Konverents toimub

Hotell Euroopa, Tallinn, Paadi 5

Konverentsi kuupäev

30. november 2017

Lisainfo

info@toiduteave.ee

Osavõtutasu

Konverents on osalejatele tasuta

Konverents toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Kuidas tagada, et meie kahvli otsa jõuaks ohutu toit? Ahelas „põllult lauale“ ehk inglise keeles „from farm to fork“ teevad selleks koostööd kõik lülid – taime- ja loomakasvatajad, toidu töötlejad, müüjad ja tarbijad. Igaühel oma ülesanded ja mured.

Selleaastane toiduohutuse konverents vaatlebki toiduohutuse erinevaid aspekte ja on ajendatud aasta jooksul kõneks olnud toiduohutuse teemadest.

Esimeses sessioonis keskendume toiduohutuspoliitikale, õigusaktidele, järelevalvele. Millised on tööstuse võimalused ja väljakutsed, kuidas muutub järelevalve, millised on tuleviku prioriteetsed toiduohutuse teemad? Milleks peaks toidukäitleja valmis olema?

Teises sessioonis keskendume toidu keemilisele ohutusele – räägime akrüülamiidist, taimekaitsevahendite kasutamisest ja jääkidest ning lisaainetest. Vaatame toiduohutuse teemale toidutööstuse ning kommunikatsiooni valdkonna praktiku pilguga.

Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema!

 

Konverents toimub

Hotellis Euroopa,

Paadi 5, Tallinnas

Konverentsi kuupäev

30. november 2017

Lisainfo

info@toiduteave.ee

Osavõtutasu

Konverents on osalejatele tasuta

Konverents toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Korraldaja

Toetajad