Select Page

Toiduohutuse konverents „Toiduohutus täna ja homme“

Korraldaja

Toetajad

Kuidas tagada, et meie kahvli otsa jõuaks ohutu toit?

Ahelas „põllult lauale“ ehk inglise keeles „from farm to fork“ teevad selleks koostööd kõik lülid – taime- ja loomakasvatajad, toidu töötlejad, müüjad ja tarbijad. Igaühel oma ülesanded ja mured.

Selleaastane toiduohutuse konverents vaatles toiduohutuse erinevaid aspekte ajendatuna aasta jooksul kõneks olnud toiduohutuse teemadest.

Esimeses sessioonis keskenduti toiduohutuspoliitikale, õigusaktidele, järelevalvele. Millised on tööstuse võimalused ja väljakutsed, kuidas muutub järelevalve, millised on tuleviku prioriteetsed toiduohutuse teemad? Milleks peaks toidukäitleja valmis olema?

Teises sessioonis käsitleti toidu keemilist ohutust – räägiti akrüülamiidist, taimekaitsevahendite kasutamisest ja jääkidest ning toidulisanditest. Vaadati toiduohutuse teemale toidutööstuse ning kommunikatsiooni valdkonna praktiku pilguga.

 

Täname kõiki osalejaid ja esinejaid!

Kohtumiseni järgmistel aastatel!

 

Konverents toimus Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, meetme elluviimist rahastab Euroopa Liit.

Kuidas tagada, et meie kahvli otsa jõuaks ohutu toit? Ahelas „põllult lauale“ ehk inglise keeles „from farm to fork“ teevad selleks koostööd kõik lülid – taime- ja loomakasvatajad, toidu töötlejad, müüjad ja tarbijad. Igaühel oma ülesanded ja mured.

Selleaastane toiduohutuse konverents vaatles toiduohutuse erinevaid aspekte ajendatuna aasta jooksul kõneks olnud toiduohutuse teemadest.

Esimeses sessioonis keskenduti toiduohutuspoliitikale, õigusaktidele, järelevalvele. Millised on tööstuse võimalused ja väljakutsed, kuidas muutub järelevalve, millised on tuleviku prioriteetsed toiduohutuse teemad? Milleks peaks toidukäitleja valmis olema?

Teises sessioonis käsitleti toidu keemilist ohutust – räägiti akrüülamiidist, taimekaitsevahendite kasutamisest ja jääkidest ning toidulisanditest. Vaadati toiduohutuse teemale toidutööstuse ning kommunikatsiooni valdkonna praktiku pilguga.

Täname kõiki osalejaid ja esinejaid!

Kohtumiseni järgmistel aastatel!

Konverents toimus Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Korraldaja

Toetajad